از اتاق بازی

چهره آرایی و گریم
از این پس کودکان می توانند طرح های دلخواه خود را بر روی صورتشان داشته باشند. بدین منظور طرح گریم و چهره آرایی در اتاق بازی به اجرا در آمده است.

  • وسایل جدید در اتاق بازی
  • به منظور ارتقا کیفی و کمی اتاق بازی و لذت بخش بودن هرچه بیشتر این اتاق، تجهیزات بازی جدید برای اتاق بازی خریداری شد.
  •  

عکس‌هایی از وسایل بازی در اتاق بازی